България, Свищов, ул. Петър Парчевич №5 office@favo-bg.com

Ръководство

Любен Флорев

Изпълнителен директор, член на съвета на директорите

Димитър Флорев

Мениджър, член на съвета на директорите

Пламен Петков

Мениджър, член на съвета на директорите